• hronsky-benadik2.jpg
  • kl 1.jpg
  • kl2.jpg
  • klastor.jpg
  • klastor1.jpg
  • klastor2.jpg
  • klastor5.jpg
  • obrazok 2.jpg
  • obrazok 3.jpg

Monografia slovenského rehoľníka a historika pojednáva a kultúrnych dejinách a význame jednej z najstarších reholí v Európe. Práca je písaná s hlbokou znalosťou problematiky a spirituality dominikánskej regule. Z tohto pohľadu je na Slovensku ojedinelou a priekopníckou.

Historické štúdie k dejinám dominikánov


Historické štúdie k dejinám dominikánov. Gabriel Hunčaga. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 185 s. ISBN 978-80-89027-26-2pdf Obsah: Content: Inhalt:pdf Úvod

pdf 1. Vznik, vývoj a význam dominikánov v kontexte stredovekého rehoľného života

pdf 2. Študijné cesty európskych dominikánov v stredoveku

pdf 3. Kanonizačný proces a počiatok kultu zakladateľa rehole v stredoveku na príklade kanonizačných aktov sv. Dominika

pdf 4. Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí

pdf Záver

Pramene a literatúra

Summary

Prílohy

pdf Menný register