• hronsky-benadik2.jpg
  • kl 1.jpg
  • kl2.jpg
  • klastor.jpg
  • klastor1.jpg
  • klastor2.jpg
  • klastor5.jpg
  • obrazok 2.jpg
  • obrazok 3.jpg

Katedra histórie FF KU v Ružomberku – http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/ff-katedry/katedra-historie

Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislavehttps://fphil.uniba.sk/katedry-a-pracoviska/katedra-porovnavacej-religionistiky/

Vydavateľstvo CHRONOS v Bratislave

Centrum medievistických studií pri AV ČR a FiF UK v Prahehttp://cms.flu.cas.cz/cz.html

Opactwo Benedyktynów v Tyńcihttp://www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/aktualnosci-benedyktyni-tyniec/