• hronsky-benadik2.jpg
  • kl 1.jpg
  • kl2.jpg
  • klastor.jpg
  • klastor1.jpg
  • klastor2.jpg
  • klastor5.jpg
  • obrazok 2.jpg
  • obrazok 3.jpg

Dňa 8. novembra 2004 sa v Aule Jána Pavla II. na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočnilo v rámci fakultného seminára predstavenie zborníka Pohanstvo a kresťanstvo. Publikáciu v ten istý deň priniesli z tlačiarne.
Pred študentami publikáciu predstavil dekan fakulty docent Imrich Vaško. Po ňom vystúpili s referátmi Mgr. Branislav Panis (Tertulián a svet antiky) a Mgr. Marek Babic (Sv. Augustín a pohanská filozofia).

Po vydarenej akcii sa uskutočnila malá recepcia.
Publikácia bola rozposlaná do vedeckých knižníc na Slovensku i v susedných štátoch.

uvedenie1

uvedenie2

uvedenie3

uvedenie