• hronsky-benadik2.jpg
  • kl 1.jpg
  • kl2.jpg
  • klastor.jpg
  • klastor1.jpg
  • klastor2.jpg
  • klastor5.jpg
  • obrazok 2.jpg
  • obrazok 3.jpg

Významnou zložkou činnosti Centra pre štúdium kresťanstva bolo v minulosti i dnes je usporadúvanie vedeckých podujatí.

 

 

Ich cieľom nebola iba výmena najnovších poznatkov príbuzných vied, ale i vzájomné stretávanie sa a poznávanie sa. Potešujúce je, že každým rokom rastie na jednotlivých akciách i zastúpenie zahraničných účastníkov.


Na tejto stránke uvidíte prehľad našich podujatí.

 

patrimonium

Patrimonium, kultúra, pohostinnosť : Benediktínske kláštory ako miesto stretávania
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 19.-20. septembra 2012 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografie

Svätý Vojtech

Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 9.-10. decembra 2008 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografie

Cirkevné knižnice

Cirkevné knižnice – ich funkcie  a význam v dejinách
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 6.-8. novembra 2007 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografie

Svätec a jeho funkcie

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 29.-30. marca 2006 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografie
Uvedenie konferenčného zborníka

Uvedenie zborníka  Pohanstvo a kresťanstvo
fakultný seminár 8. novembra 2004, Aula Jána Pavla II. na Filozofickej fakulte KU, Ružomberok
Program a fotografie

Pohanstvo a kresťanstvo

Pohanstvo a kresťanstvo
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 5.-6. februára 2003 v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici
Program a fotografie
Rehole a kláštory

Rehole a kláštory v stredoveku
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 7.-8. decembra 1999 v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici
Program a fotografie